Renowacja parkietu w Zespole Szkó Mechanicznych w Opolu w ujciach po renowacji:

Oraz pisemne referencje: