Opinie firmy Magia Drewna

Opinie - Magida drewna

Liczba opini: 49. Strona 2 z 5. Srednia ocena:

Bo?ena   Opole

Poniedzialek 17 sierpnia 2015

Nasze stare schody odzyska?y nowe ?ycie. Praca wykonana solidnie, czysto i drobiazgowo. Jeste?my bardzo zadowoleni i z ca?ego serca polecamy firm? Pana Piotra.

Krzysztof   Opole

Sroda 17 czerwca 2015 

Jeste?my z ?on? bardzo zadowoleni z jako?ci us?ug firmy Pana Piotra. Stare drewniane pod?ogi wygl?daj? jak nowe. Wszystkie kable schowane za nowymi listwami przypod?ogowymi. Ka?dy kto nas odwiedza zachwyca si? nasz? pod?og? z drewna. A wszystko to szybko, sprawnie czysto i kulturalnie.
Bardzo dzi?kujemy i polecamy.

Grzegorz   Opole

Sobota 6 czerwca 2015 

Gor?co polecam to ju? nie profesjonalizm tylko "MAGIA”, co Pan Piotr potrafi zrobi? ze starej zniszczonej mozaiki przed cyklinowaniem bez py?owym wygl?da?a okropnie pozbawiona naturalnej barwy, po?ysku pe?na przebarwie? i rys po ca?ym procesie przygotowania uzupe?niania i lakierowania odzyska?a dawny efekt i blask naturalnego d?bu, którego nigdy nie b?dzie mia? najdro?szy sztuczny panel - Jeszcze raz Serdecznie Dzi?kuj? za wk?ad pracy, bo naprawd? jest jej sporo :)

Genowefa   Opole

Piatek 29 maja 2015 

Moja pod?oga w pokoju i przedpokoju oraz schody po renowacji wygl?daj? jak nowe. Szybko, sprawnie i bezpy?owo wi?c nie by?o sprz?tania po zako?czeniu prac.Z czystym sumieniem polecam firm? Pana Piotra.

Jerzy   Opole

Sroda 29 kwietnia 2015 

Nasza pod?oga wygl?da jak nowa chocia? by?a w op?akanym stanie. Polecamy Magi? Drewna z ca?ego serca. Czysto, solidnie i profesjonalnie.

Ines & Patryk   Rozwadza

Poniedzialek 6 pazdziernika 2014 

Profesjonalna us?uga regeneracji naszego parkietu :) Pan Piotr odpowiedzia? szcegó?owo na wszytstkie Nasze pytania przed i po. Praca przebieg?a szybko i czysto :) Jeszcze raz bardzo dzi?kujemy i z czystym sumieniem Polecamy Magi? Drewna !!

Ps. O wyborze firmy MD zdecydowa?y opinie i zdj?cia w internecie. D?ugo si? nie zastanawiali?my!

Janina   Opole

Czwartek 25 wrzesnia 2014 

Magia Drewna jest godna polecenia. Cyklinowanie bezpy?owe jest naprawd? bezpy?owe, a nowej generacji lakiery dzi?ki delikatniejszemu zapachowi umo?liwiaj? przebywanie w mieszkaniu po lakierowaniu. Dzi?kujemy za now? pod?og? i pozdrawiamy.

Bogdan   Opole

Wtorek 9 wrzesnia 2014

Praca wykonana profesjonalnie i w szybkim tempie, dlatego polecam wszystkim firm? Magi? Drewna.

Renata   Opole

Wtorek 20 maja 2014 

D?ugo oci?ga?am si? z remontem mojej mozaiki parkietowej, która by?a w stanie op?akanym w obawie przed uci??liwo?ci? cyklinowania, py?em i kurzem z tym zwi?zanym. Moje obawy jednak by?y zupe?nie bezpodstawne a wszystko to za spraw? Pana Piotra, który wyczarowa? z mojej starej pod?ogi nowe ?ycie. Teraz wida?, ?e nie warto by?o czeka? z remontem.
Ca?y proces odnowy na najwy?szym poziomie, bardzo dobre maszyny, lakiery, technika i ch?? do pracy. Terminowo??, punktualno??, cena zgodna z ustaleniami to dodatkowe zalety. Pan Piotr doskonale wczuwa si? w potrzeby klienta, s?ucha i s?u?y rad?. Polecam firm? Pana Piotra z prawdziw? przyjemno?ci? i ?ycz? samych t?ustych zlece?.

Renata   Opole

Wtorek 20 maja 2014 

jkkk


Strony:  1   -2-   3    4    5   

Imie:

Miejscowosc:

Ocena:
Opinia:
Zabezpieczenie *