Porady

Podogi Opole

Pielgnacja podóg drewnianych i ich uytkowanie

 

             Podoga drewniana jest produktem naturalnym i jako materia higroskopijny zmienia swoje waciwoci w zalenoci od warunków otoczenia, dlatego istotne jest utrzymywanie waciwych parametrów temperatury oraz wilgotnoci w pomieszczeniach. Najlepsze warunki dla podóg drewnianych to temperatura 18-21oC przy wilgotnoci 50-60%, parametry te  idealnie odpowiadaj take czowiekowi. Niska wilgotno wpywa na rozsychanie oraz powstawanie mniejszych lub wikszych szczelin, natomiast za wysoka wilgotno zwizana jest z  puchniciem oraz wybrzuszaniem desek. Czsto podczas okresu grzewczego zauway mona nisk wilgotno w pomieszczeniach zalecane jest wówczas stosowanie nawilaczy powietrza. Naturalna praca drewna jest prawidowym procesem wic nie moe by powodem naszych zmartwie czy reklamacji. W przypadku rozlania pynów, naley jak najszybciej wytrze deski do sucha. Oprócz nadmiernej wilgoci istotnym zagroeniem s ziarenka piasku, które powodowa mog zarysowania i zniszczenie lakieru. Piasek wcierany przez obuwie ma dziaanie podobne do papieru ciernego, dlatego naley eliminowa kontakt piasku z podoem. Oczywicie wszystko zaley równie od rodzaju zastosowanego drewna na pododze. Im trwalsza deska, tym bardzie odporna bdzie na uszkodzenia. Pamitajmy równie, aby oklei wszystkie meble podkadkami filcowymi co uniemoliwi dodatkowe zarysowanie podogi przy ich przesuwaniu.

           Odpowiednia pielgnacja moe wyduy ywotno podogi nawet o 50%. Bardzo wane jest wic stosowanie specjalistycznych preparatów do pielgnacji i konserwacji drewna oraz stosowanie si do etykiet umieszczonych na opakowaniach. W przypadku konserwacji podóg olejowanych nie naley stosowa preparatów do podóg lakierowanych, gdy wystpi moe uszkodzenie powok lakierniczych.

           Pierwszym elementem utrzymania czystoci podogi jest usunicie piasku, kurzu oraz drobnych zabrudze odkurzaczem obowizkowo zaopatrzonym w kocówk z mikkim wosiem nie rysujcym podogi. Nie powinno si my drewnianej podogi bezporednio sam wod. Zabronione jest stosowanie pynów do naczy, rodków z wybielaczem, oraz preparatów nieprzeznaczonych do drewna.

            Podog lakierowan umy naley wod wraz z dedykowanym preparatem przy uyciu wilgotnego mopa lub bawenianej szmatki, tak by nie pozostawi na niej wody. Powierzchnia podogi nie powinna by mokra, tylko wilgotna. Czas schnicia powinien wynosi ok. 2 minuty.

            Podogi olejowane zaleca si konserwowa rodkami o charakterze zabezpieczajcym w odstpach wynoszcych mniej wicej 12 miesicy, dziki temu podoga uzyska pierwotny wyglad oraz czysto bez koniecznoci kolejnego cyklinowania. Do najbardziej znanych rodków do czyszczenia oraz pielgnacji podogi olejowanej zaliczy moemy: mydo podogowe oraz olej pielgnacyjny. Tak jak w przypadku podóg lakierowanych, podogi nie wolno zabardzo moczy.                                                                                                                                                                           Produkty do pielgnacji oraz konserwacji podóg lakierowanych jak i olejowanych znale mona w naszym sklepie internetowym.

Niepowtarzalne pikno naszej podogi wymaga duo wysiku i opieki, wic dbajmy o nie jak najlepiej.