Renowacja

Porady

Na czym polega renowacja podogi...


            Renowacja, inaczej cyklinowanie parkietu /desek, to proces wyrównania i usunicia rys oraz ubytków. Wykonuje si go maszynami wyposaonymi w papiery cierne o ronej ziarnistoci.  Maszyny uywane podczas procesu to midzy innymi: dwa rodzaje cykliniarek, któwka, polerka oraz wiele innych .              
Nowe podogi cyklinujemy by wyrówna ich powierzchnie, oczywicie po odpowiednim okresie od uoenia, zazwyczaj po upywie 2 tygodni. Celem cyklinowania starej, zniszczonej podogi,  jest wyrównanie oraz  odnowienie jej powierzchni.

          Cyklinowanie nie jest niczym innym jak profesjonalnie wykonanymi szlifami, wspomnianymi wyej maszynami, które w efekcie finalnym sprawi, e nasza podoga stanie si idealnie równa,gadka i bdzi wyglda jak nowa. Podczas cyklinowania podlogi, mog mie miejsce inne konieczne czynnoci, jak np. wypenianie ubytków bd szpar metod szpachlowania(substancj do szpachlowania mieszamy z pyem pozostaym po cyklinowaniu aby uzyskac kolor identyczny z  elementami drewnianymi), dobijanie gwodzi(aby nie byy widoczne na powierzni podogi) czy wymiana zniszczonych desek.  Wygld podogi w znacznej mierze bdzie zalea od kocowego kierunku cyklinowania, inaczej mówic dowiadczenia fachowca. Wszelkie bdy uycia cykliniarki wida dopiero po polakierowaniu wykoczonej powierzchni, dlatego jeli kto ma odwage próbowa  na wasn rk, prosz zasign rady fachowca.
         

   Firma Magia Drewna  wykorzystuje cykliniarki renomowanej firmy Lagler.


         Cykliniarki Lagler „Hummel”, „Trio” oraz „Flip” s uznanymi na caym wiecie cykliniarkami do podóg. Cenione przede wszystkim za bezproblemow renowacje trudnych parkietów oraz niesamowit trwao. Potrafi suy po 15 – 20 lat bez utraty na jakoci wykonywanych usug. Ich uniwersalno  pozwala na cyklinowanie maych i duych powierzchni.  Maszyny posiadaj systemy odsysania pyu podczas szlifowania, w poczeniu z wydajnymi workami moemy ograniczy zapylenie do cakowitego minimum.

 


      

 

Lakiery


             Firma Magia Drewna uywa  wycznie lakierów wodorozcieczalnych, które wypieraj z rynku od zawsze stosowane lakiery rozpuszczalnikowe. S one niskotoksyczne, szybciej schn – co daje nam moliwo naoenia dwóch warstw lakieru jednego dnia a co za tym idzie zmniejszaj niedogodnoci zwizane z prowadzon renowacj. Naley pamita o istnieniu bardzo wielu rodzaji lakierów które róni si odpornoci na cieranie, intensywnoci poysku bd te delikatnie zmieniaj oryginaln barw lakierowanego drewna.
 
             Aby rozpocz lakierowanie, powierzchnia musi by idelanie wypolerowana, najlepiej papierem o granulacji 120, wolna od pyu i zanieczyszcze oraz zupenie sucha. Pierwszym etapem jest pooenie lakieru podkadowego, jeli jest on na bazie alkoholu, nakdamy go welurowym wakiem z krótkim wosiem, odcinajc krawdzie pdzlem. Nastpnie po cakowitym wyschniciu uywajc profesjonalnego waka oraz pdzla, nakadamy pierwsz warstw lakieru nawierzchniowego.
 
            Dwie warstwy jestemy w stanie pooy jednego dnia, natomiast trzeci, ostatni zostawiamy na dzie nastpny. Polakierowana powierzchnia musi zosta dokadnie zmatowiona przy uyciu siatki o granulacji 120 lub 150. Zmatowion powierzchnie naley dokadnie odkurzy i przetrze wilgotn szmatk. Jeli wszystkie czynnoci zostay wykonane z naleyt dokadnoci to jestemy w stanie rozpocz trzecie lakierowanie.
 
            Na tak polakierowan podog mona wej ju po paru godzinach, natomiast cakowit twardo lakier uzyska po upywie 14 dni. Przed upywem tego czasu podogi nie naley przykrywa dywanami, chodnikami bd te foliami malarskimi.

 

Zdjcie pokazuj rónic midzy  lakierem (po lewej stronie) a woskiem olejnym (po prawej) na dbowym parkiecie..

 

Woski twarde olejne

        Alternetyw dla powszechnie stosowanych lakierów s stosowane przez nas woski twarde olejne. Na bazie naszych dowiadcze mona stwierdzi, e dla bardziej wymagajcych klientów ten rodzaj wykoczenia parkietu jest w 100%  satysfakcjonujcy. S to prudukty renomowanych niemieckich firm, cieszce sie nie poszlakowan opini w krajach  Unii Europejskiej.

         Drewno pokryte woskiem twardym olejnym daj nam naturalny oraz ywy wygld (wyrana struktura, uwidocznione soje w drewnie) z duo bardziej naturalnie wygldajc powlok wierzchni ni przy zastosowaniu lakieru. 

        Dodatkowe zalety to midzy innymi:

             -zdecydowanie mniej widoczne uszkodzenia

             -moliwo odwieania parkietu przez konserwacj

             -moliwo usunicia uszkodze bd rys powstaych podczas uytkowania bez koniecznoi cyklinowania caego pomieszczenia

        Wadami natomiast jest mniejsza odporno na cieranie ni w przypadku lakieru. Wymagana równie czstsza pielgnacja i konserwacja.  

        Aby rozpocz aplikacj naley wycyklinowan powierzchni dokadnie wypolerowa oraz odkurzy. Wosk twardy olejny aplikujemy duym wakiem z krótkim wosiem oraz pdzlem. Naley pamita aby dokadnie rozwakowa kady nadmiar oleju pozostawionego na lakierowanej powierzchni.. Drug wartwe przy pokojowej temperaturze moemy aplikowa po upywie ok. 24 godzin pamitajc o midzywarstwowym matowieniu..

Wosk twardy olejny bdzie sie utwardzal min 14 dni take musimy z nim postpowa dokadnie jak w przypadku lakieru...